IMG 20181104 133534

انتخاب خانم دکتر گوهرشادی به عنوان یکی از محققان سرآمد کشوری در سال 1397

دکتر گوهر شادی، مدیریت هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو، به عنوان یکی از پژوهشگران سرآمد کشوری در سال 1397 برگزیده شده اند.

این برنامه از ابتدای سال 1394 به منظور بهبود کیفیت علمی کشور وتعاملات بین‌المللی با پژوهشگران معتبر و همچنین امکان بهره مندی از زیرساختها و امکانات مراکز معتبر علمی اجرایی شده است. شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و حمایت های ویژه از آنها می تواند گام مهمی در حرکت ایران به سمت مرجعیت علمی جهان باشد. اهداف 'برنامه دستیابی به مرجعیت علمی جهانی' پرورش محققان سرآمد علمی همتراز با دانشمندان جهانی، ارائه نظریه های معتبر علمی، برخورداری از مراکز سرآمد در میان 100 مرکز برتر جهان، انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر و دستیابی به برندگان جوایز معتبر علمی جهانی اعلام شده است.

در همین چارچوب فعالیتهای حمایتی از محققان سرآمد به ‌صورت پرداخت وام های بلاعوض پژوهشی و آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی و جذب محقق پسادکتری صورت می گیرد.

اعضای هسته کسب این موفقیت را به سرکار خانم دکتر گوهرشادی شادباش می گویند.